Het Team

Het team

Thuisverpleging Coenen is een team van vakbekwame verpleegkundigen. Het team beschikt over een aantal gespecialiseerde verpleegkundigen. Een palliatief verpleegkundige, een diabetes referentieverpleegkundige of een verpleegkundig die gespecialiseerd is in wondzorg kunnen ingezet worden voor je specifieke zorgvraag of advies.
De geplande verzorging kan steeds gegarandeerd worden. Door het inzetten van kleine teams in kleine regio’s blijft Thuisverpleging Coenen in staat om persoonlijke zorg te leveren volgens de hoogstaande kwalitatieve eisen.
De groep bestaat uit gemotiveerde verpleegkundigen die indien dat nodig is, fexibel kunnen ingezet worden.
Overlegmomenten met kleine teams en de communicatie via het digitaal platform - het elektronisch dossier - zorgt ervoor dat de verpleegkundige optimaal op de hoogte is van de situatie van de patiënt.