Over ons

Over ons

Thuisverpleging Coenen is meer dan twintig jaar geleden opgericht door de zussen Marleen en Ria Coenen. Hun constante zorg voor kwaliteit, de permanente opleidingen en het niet aflatend zoeken naar verbeteringen in de zorgverlening, zorgde ervoor dat hun thuisverplegingsteam een referentie is geworden in de regio’s Aarschot, Langdorp, Rillaar, Herselt, Testelt en Averbode.

Missie
Thuisverpleging Coenen wil door vraaggerichte en vraaggestuurde zorg aansluiten bij de wensen, beleving, behoeften en mogelijkheden van de patiënt, zodat deze op een verantwoorde manier thuis kan verzorgd worden.
Patiënten zijn voor het verpleegteam de kern van de organisatie en uitgangspunt voor al het handelen. Autonomie en zeggenschap van de patiënt staan hierin centraal. De patiënten worden verzorgd door ervaren verpleegkundigen.
Thuisverpleging Coenen wil blijven investeren in de idealen van onze patiënten en dit steeds in een nauwe samenwerking met de artsen.


Visie:
We gaan uit van de gewoontes, behoeften en gevraagde zorg van de patiënt en diens omgeving. We willen zorg dragen voor beperkingen, maar ons vooral richten op de mogelijkheden die de patiënt heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Een belangrijk uitgangspunt is de samenwerking met de patiënt en de mantelzorger. We zullen ze adviseren, ondersteunen en waar nodig de zorg overnemen. Door de laagdrempeligheid en goede voorlichting zijn we toegankelijk voor iedere patiënt. Door kleine teams in te zetten in een klein regio, blijven we in staat om persoonlijke zorg te blijven leveren.
Thuisverpleging Coenen streeft ernaar om door nauwe samenwerking met andere zorgverleners en -diensten, een persoonlijk netwerk rond de patiënt op te bouwen. De rol van Thuisverlpeging Coenen hierbij is adviserend en gebeurt steeds met respect van de vrije keuze van de patiënt en in nauwe samenwerking met de betrokken artsen. We willen het dagelijks leven van de patiënt zoveel mogelijk stabiliseren en vervolgens continueren zoals de patiënt dat gewend is.