Home

Welkom bij Thuisverpleging Coenen

Heb je een specifieke verzorging nodig bij jou thuis? Thuisverpleging Coenen verleent je kwalitatief hoogwaardige, veilige en persoonlijke verpleging. Ze laat deze zorg steeds aansluiten bij je wensen, behoeften en mogelijkheden. Het team zal zich daarbij vooral richten om de zorg te verlenen in je vertrouwde thuisomgeving. Door laagdrempeligheid en goede voorlichting willen we kwaliteitsvolle thuiszorg voor iedereen toegankelijk maken.

Thuisverpleging Coenen

Kwalitatieve zorg


Elke verpleegkundige van het team wil een kwaliteitsvolle, veilige en patiëntvriendelijke zorg bieden. Daarom bouwen wij voortdurend aan kwaliteit door gespecialiseerde opleidingen en het niet aflatend zoeken naar verbeteringen in de zorgverlening.

Thuisverpleging Coenen

Continuïteit


Het verpleegteam is een groep vakbekwame verpleegkundigen die de geplande verzorging van de patiënt steeds kan garanderen. Door het inzetten van kleine teams in kleine regio’s garanderen we een persoonlijke zorg volgens de hoogstaande kwalitatieve eisen.

Thuisverpleging Coenen

Vraaggerichte zorg


Thuisverpleging Coenen wil door vraaggerichte en vraaggestuurde zorg aansluiten bij je wensen, beleving, behoeften en mogelijkheden van je omgeving, zodat je op een verantwoorde manier thuis kan verzorgd worden.

Thuisverpleging Coenen

Advies


De verpleegkundige biedt ondersteuning en adviseert bij het organiseren en verkrijgen van zorg welke aansluit bij je individuele behoefte. Dit gebeurt steeds met respect van de vrije keuze en in een nauwe samenwerking met de artsen.

Events en info-momenten

Thuisverpleging Coenen organiseert regelmatig informatie-momenten in de regio's waar de teams actief zijn. De nieuwe initiatieven worden aangekondigd op deze website.